Namazlar kaç rekattır ve nasıl kılınır?

Namazlar kaç rekattır ve nasıl kılınır?

Namazlar kaç rekattır ve nasıl kılınır? 5 vakit namazın kaç rekat olup nasıl kılındığını sizlere açıklamaya çalışacağız. İlk olarak sabah namazını detaylı şekilde sizlere anlatacağız. Sonraki namazlarda ise tekrarlardan kaçınarak kısaca nasıl kılındığını sizlere anlatmaya gayret göstereceğiz.
Sabah Namazı Kaç Rekat
Sabah namazı 4 rekat olup, ikisi sünnet ikisi farzdır.
1- Sabah namazının sünnetin kılınışı:
a- ilk rekat: “Niyet ettim bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya” diyerek niyet edilir. Tekbir alınır. Eller bağlanır. Sübhâneke okunur, peşinden eûzu besmele çekilir ve Fatiha okunur. Fatiha bitince amin denilerek bir sûre okunur. Sonra rükûya, rükûdan kalkıldıktan sonra da secdeye gidilir. Secdelerden sonra ayağa kalkılır.
b- İkinci rekat: Besmele çekilerek Fatiha okunur. Peşinden amin denerek bir sûre okunur ve rükûya gidilir. Rükûdan kalkıldıktan sonra secdeye gidilir. Secdelerden sonra oturulur. Ettehiyyâtu, Allâhümme salli, Allâhümme bârik okunur. Bunların ardından Rabbenâ diye başlayan dualar okunur. Selam verilir.
2- Sabah namazının farzının kılınışı:
a- ilk rekat: “Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının farzını kılmaya” diye niyet edildikten sonra tekbir alınarak eller bağlanır ve sübhâneke okunur. Bunun ardından eûzu besmele çekilerek Fatiha okunur. Fatihayı bitirdikten sonra amin denerek bir sûre okunur. Tekbir alınarak rükûya gidilir. Rükûdan kalkıldıktan sonra secdeye gidilir. Secdeler yapıldıktan sonra ayağa kalkılır.
b- ikinci rekat: Besmele çekilerek Fatiha okunur. Peşinden amin denerek bir küçük sure okunur. Rükûya gidilir, Rükûdan kalkılıp secdelere gidilir. Secdeler yapıldıktan sonra oturulur. Ettehiyyatü, Allâhumme salli, Allâhumme bârik okunduktan sonra Rabbenâ diye başlayan dualar okunur. Her iki tarafa da selam verilerek namazdan çıkılır.
Öğle Namazı Kaç Rekat
Öğle namazı 10 rekattır. Dört ilk sünnet, dört farzı ve iki son sünnet şeklindedir.
a) İlk Sünnetin Kılınışı:
Sabah namazının iki rekât sünneti gibi kılınır, ikinci rekâtta oturulduğu zaman yalnız Ettehiyyatü okunur ve üçüncü rekâta kalkılır. Sübhaneke okunmadan Besmele ile birlikte Fatiha ve zamm-ı sûre okunduktan sonra rükû ve secdeler yapılır ve dördüncü rekât da üçüncü rekat gibi kılınıp oturulur. Ettehiyyatü, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunup selâm verilir.
b) Farzın Kılınışı:
Öğle namazının farzı, öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Ancak farzın son iki rekâtında zamm-ı sûre okunmaz.
c) Son Sünnetin Kılınışı:
Öğle namazının son sünneti aynen sabah namazının sünneti gibi kılınır.
İkindi Namazı Kaç Rekat
İkindi namazı, dördü sünnet, dördü farz olmak üzere sekiz rekâttır. Sünnet olan önce kılınır.
a) Sünnetin Kılınışı:
Müekked olmayan ikindi sünneti öğle sünneti gibi kılınır. Ancak sünnette birinci Ettehiyyatü’den sonra Salli-Barik okunur. Ayrıca üçüncü kalkınca Sübhaneke okunur, Euzü-Besmele çekilerek Fatiha okunmaya başlanır.
b) Farzın Kılınışı:
İkindi farzının kılınışı aynen öğle farzının kılınışı gibidir.
Akşam Namazı Kaç Rekat
Akşam namazı, üçü farz ikisi sünnet olmak üzere beş rekâttır. Farz sünnetten önce kılınır.
a) Farzın Kılınışı:
Akşam namazının farzının kılınışı öğle namazının farzının kılınışı gibidir. Ancak üçüncü rekât kılındıktan sonra oturulur ve selâm verilir.
b) Sünnetin Kılınışı:
Akşam namazının sünnetinin kılınışı aynen sabah namazının sünneti gibidir.
Yatsı Namazı Kaç Rekat
Yatsı namazı, dördü ilk sünnet, dördü farz, ikisi son sünnet ve üçü vitir namazı olmak üzere on üç rekâttır.
a) İlk Sünnetin Kılınışı:
Yatsı namazının ilk sünneti aynen ikindi namazının ilk sünneti gibidir.
b) Farzın Kılınışı:
Yatsı namazının farzının kılınışı, öğle ve ikindi na-mazlarının farzlarının kılınışı gibidir.
c) Son Sünnetin Kılınışı:
Yatsı namazının son sünneti, sabah namazının sünneti gibi kılınır.
Sabah namazına ait niyetler verilmiştir. Diğer namazlar için niyet ilgili namaza uygun şekilde yapılmalıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*