Namaz Duaları

Namaz duaları olarak bilinen ve namazda okunması sünnet olan bir takım dualar vardır. Bu dualardan bazıları namaza başlandığında (iftitah tekbirinden sonra) okunur, bazıları ise tahiyyat yahut son oturuşta okunmaktadır. Namazda okunan bu duaları şimdi sırasıyla birlikte öğrenmeye çalışalım. Namaz Duaları çalışmasından da bu duaları sesli (görüntülü) video şeklinde de doğru şekilde öğrenmeniz mümkündür. Mümkünse ilgili adresten bu duaları öğrenmeye çalışmanız daha isabetli olacaktır. Şimdi gelelim bu namaz duaları nelerdir ve namazda ne zaman okunur? sorusunun cevabını vermeye..

namaz duaları
Namaza başladığımızda okunan ilk dua Sübhaneke olmaktadır. Sübhaneke duası şu durumlarda da okunmaktadır: İkindi ve yatsının birinci ve üçüncü rekatlarının başında; 4 rekat veya daha fazla rekat şeklinde kılınan teravih namazlarının 3., 5., 7. rekatlerinin başında; cenaze namazında ilk tekbirden sonra okunur. Şimdi Sübhaneke duasından başlayarak diğer duaları birlikte öğrenmeye çalışalım:
Sübhaneke Duası
OKUNUŞU
Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük*) ve lâ ilâhe ğayrük
* “Ve celle senâük” yalnızca cenaze namazlarında kullanılır.
ANLAMI
Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.

İkinci olarak tahiyyat veya son oturuşta okunan dualar vardır ki bunlar
Ettehiyyatü, Allahümme Salli ve Barik ile Rabbena Dualarıdır. Şimdi sırasıyla bu
duaların okunuşu ve meallerini sizlere verelim.
Ettehiyyatü Duası
OKUNUŞU
Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakâtühüh. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasülüh
ANLAMI
Dil ile, beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah’a dır. Ey Peygamber! Allah’ın selamı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Selam bizim üzerimize ve Allah’ın bütün iyi kulları üzerine olsun. Şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Muhammed, O’nun kulu ve Peygamberidir.
Allahümme Salli ve Barik Duaları
OKUNUŞU
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.
Allâhümme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.
ANLAMI
Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.
Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.
Rabbena Duası
Rabbenâ âtina fid’dünyâ haseneten ve fil’âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr
ANLAMI
Allah’ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*