İŞ Güvenliği Uzmanlığı Başvurusu

İş güvenliği uzmanlığı, uluslararası standartlarda bir işyeri oluşturma anlayışı ile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilmiş bir uygulamadır. Temel amaç, iş yerlerinde oluşabilecek kazaları önlemektir. Ayrıca risk faktörlerini hesaplamak ve olası sıkıntıları önceden tahmin etmek de yine iş güvenliği uzmanlarının görevidir.

Her isteyen iş güvenliği uzmanı olamaz. Öncelikle fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. Diploma sahibi olan iş güvenliği adayları, eğitim kurumlarına başvurabilir ve buralarda bakanlığın hazırladığı içerik ve müfredatla sunulan eğitimi alarak iş güvenliği uzmanlı olabilirler. Ancak tüm bu prosedür resmi bir işlem olduğundan, tüm aşamaların kitabına uygun olarak icra edilmesi temel esas olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda, bir eğitim kurumuna iş güvenliği uzmanlığı eğitimi için başvurmak için bir dilekçe yazılması ve bu dilekçenin de eğitim kurumu tarafından yürürlüğe konması icap etmektedir.

Başvuru dilekçesi, doğrudan eğitim kurumuna yazılır. Hangi üniversite ve hangi fakülteden hangi tarihte mezun olunduğu belirtilerek, iş güvenliği eğitim programına katılma istemi belirtilir. T.C. kimlik no ve de SGK sicil no’nun da belirtilmesi gereklidir.

Öte yandan bu dikekçeye ek olarak nüfus cüzdanı fotokopisi, diploma fotokopisi, B veya C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi, iş güvenliği uzmanlığı sözleşmeleri ve de SGK kayıtlarının da sunulması gerekmektedir. Öte yandan dilekçeyi imzalamadan önce son olarak adres ve iletişim bilgileri de belirtilmeli ve eğitim programına katılmak isteyen kişi tarafından hazırlanan dilekçe ad ve soyad da belirtilerek imzalanmalıdır.

Eğitim kurumları, genellikle tüm başvuruları işleme sokarlar. Burada önemli olan kapasitenin aşılmamasıdır. Ardından iş güvenliği uzmanı adaylarına verilen uzmanlık eğitmi de yine bakanlık tarafından hazırlanan özel bir müfredata tabidir. İş güvenliği gibi son derece hayati önem taşıyan bir konuda bakanlık hiçbir şeyi atlamamış ve tüm aşamalarda son derece ciddi davranış, ciddi kurallar koymuştur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*